Lägsta temperaturer i december

Trots att vintersolståndet infaller i december månad, så är temperaturen ofta som lägst ett antal veckor senare. Således är för alla tre landsdelar de absoluta köldrekorden noterade i januari eller februari och inte i december. Under en enskild vintersäsong kan dock den lägsta temperaturen många gånger inträffa under julmånaden.

De lägsta decembertemperaturerna i Götaland

Vad beträffar decemberkyla i Götaland så saknar den 23 december 1915 helt konkurrens. Då rapporterades temperaturer mellan 30 och 35 minusgrader från minst nio stationer i norra Götaland.
Endast vid ett annat tillfälle har temperaturer lägre än -30° rapporterats och det var i december 1996.

-35,0° Klagstorp (Västergötland) den 23 december 1915
En temperatur på -39,0° som denna dag rapporterades från Lommaryd korrigerades senare till -29,0°.

-34,0° Bjärka-Säby (Östergötland) den 23 december 1915

-34,0° Lannaskede (Småland) den 23 december 1915

-34,0° Adelsnäs (Östergötland) den 23 december 1915

-32,0° Tranemo (Västergötland) den 23 december 1915

Lägsta decembertemperatur sedan 1961

-30,3° Horn (Östergötland) den 21 december 1996

Automatstationen i Horn
Automatstationen i Horn den 17 april 2013. Foto SMHI Förstora Bild

De lägsta decembertemperaturerna i Svealand

I mer modern tid får nyårsafton 1978 anses som den allra kallaste decembersituationen i Svealand. Det absoluta köldrekordet för december är av gammalt datum (1887) och under krigsvintrarna 1940 och 1915 rapporterades också en del mycket låga decembertemperaturer.

-45,0° Särna (Dalarna) den 27 december 1887
Avläst vid observationstillfället klockan 08. Minimitermometer saknades på stationen. Samma dag rapporterade Sveg i Härjedalen -42,0°.

-44,1° Flötningen (Dalarna) den 31 december 1978

-42,5° Grundforsen (Dalarna) den 31 december 1978
I minimitemperatur rapporterades endast -41,0°, men vid observationen klockan 19 den 31 december var temperaturen -42,5°. Enligt ett inspektionsprotokoll brukade minimitermometern ibland ställas om klockan 07 i stället för klockan 19.

-42,5° Särna (Dalarna) den 23 december 1915
Endast -42,0° rapporterades i minimitemperatur för det här dygnet, men vid omställningen av minimitermometern vid observationen klockan 21 den 22 december var temperaturen -42,5° (se nedan). Vid en inspektion i april 1916 befanns minimitermometern visa en grad för lågt.

-42,5° Särna (Dalarna) den 22 december 1915
Även vid observationstillfället klockan 21 den 22 december var temperaturen -42,5°. Vid en inspektion i april 1916 befanns minimitermometern visa en grad för lågt.

-42,0° Särna (Dalarna) den 31 december 1940

De lägsta decembertemperaturerna i Norrland

I Norrland får nog den 30-31 december 1978 anses som den allra kallaste decembersituationen, även om mycket låga temperaturer finns redovisade från ytterligare ett antal decembermånader.

(-53° Malgovik (Lappland) den 13 december 1941)
En mycket låg temperatur avlästes på en privat termometer vid Malgoviks folkskola luciamorgonen 1941. Efter kontroll av termometern antogs den verkliga temperaturen ha varit omkring 53 minusgrader och observationen fick i efterhand status som svenskt köldrekord. För mer detaljer se artikeln Det svenska köldrekordet.
Numera brukar värdet endast nämnas som en fotnot till de officiella rekordtabellerna.

-48,9° Hemavan (Lappland) den 30 december 1978
Den lägsta decembertemperatur som observerats vid en reguljär svensk meteorologisk station. Värdet rapporterades som dagens lägsta temperatur kl 19 den 30. Vid observationstillfället kl 15 var temperaturen -48,2°.

-48,0° Vuoggatjålme (Lappland) den 31 december 1950
Även vid observationstillfället kl 19 den 31 december var temperaturen -48,0°. Sorsele i Lappland rapporterade -45,0° i minimitemperatur samma dygn. Vid en inspektion i Vuoggatjålme i juli 1952 befanns minimitermometern visa 1,2° för lågt, men man visste inte när felet uppstått.

-47,5° Vittangi (Lappland) den 26 december 1885
Även vid observationstillfället klockan 14 var temperaturen -47,5°, men värdet får ändå anses som något osäkert. Det rör sig i alla händelser om ett lokalt och kortvarigt fenomen. Noteringen avviker med minst 8 grader från övriga stationer. I journalen från Vittangi framgår att minimitermometern visade 3° för lågt, men att en korrektion troligen var iakttagen av observatören. Detta stöds av att den noterade minimitemperaturen överensstämmer rätt väl med lägsta timobservation.

-47,3° Hemavan (Lappland) den 31 december 1978
Vid omställningen av minimitermometern klockan 19 den 30 december var temperaturen -47,3°, men till klockan 07 den 31 hade den stigit till -35,0°.

-47,1° Vuoggatjålme (Lappland) den 30 december 1978

-47,1° Stenudden (Lappland) den 30 december 1978
Ursprungligen rapporterades minimitemperaturen till -47,0°, men den korrigerades till -47,1° med hänsyn till minimitermometerns missvisning.