Lägsta temperaturer i mars

Götalands köldrekord för mars, noterat under 1880-talet, förefaller nästintill oslagbart under nuvarande klimat. Marsrekorden för Svealand och Norrland är däremot av lite yngre datum.
Det kan i sammanhanget även vara värt att nämna att rekordet för senaste datum med temperatur under -40° i Sverige noterades så pass sent som den 23 mars 2008 med -40,8° i Nikkaluokta.

De lägsta marstemperaturerna i Götaland

Vid två tillfällen i mars 1888, den 6 och 16 mars, uppmättes kortvarigt temperaturer omkring 35 minusgrader vid några stationer i norra Götaland. Det finns inget annat exempel på så låga marstemperaturer i Götaland. Den lägsta temperaturen under 1900-talet var -33,5° i Dalsland år 1942.

-37,0° Viredaholm (Småland) den 16 mars 1888
Sex stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 34 och 37 minusgrader.

-36,0° Tuna (Småland) den 16 mars 1888

-35,5° Ankarsrum (Småland) den 16 mars 1888
Enligt anteckningar i journalen verkade minimitermometern visa 1/2-1 grad lägre än stationstermometern.

-34,5° Viredaholm (Småland) den 6 mars 1888
Ytterligare fyra stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 33 och 34 minusgrader.

-34,0° Bjärka-Säby (Östergötland) den 16 mars 1888

-34,0° Vårgårda (Västergötland) den 16 mars 1888

-34,0° Axelfors (Västergötland) den 16 mars 1888

-34,0° Höka (Östergötland) den 6 mars 1888

-34,0° Ankarsrum (Småland) den 6 mars 1888
Enligt anteckningar i journalen verkade minimitermometern visa 1/2-1 grad lägre än stationstermometern.

Lägsta marstemperaturer sedan 1961

-31,0° Ramsjöholm (Småland) den 1 mars 1965

-31,0° Flahult (Småland) den 1 mars 1965

De lägsta marstemperaturerna i Svealand

De lägsta marstemperaturerna i Svealand fördelar sig över ett flertal tillfällen. Värt att notera är att det så pass sent som 2018 noterades temperaturer som platsar bland de allra lägsta i Svealand.

-40,0° Flötningen (Dalarna) den 4 mars 1971
Vid observationen klockan 07 var temperaturen -39,5°.
I månadsöversikten för mars 1971 publicerades värdet -40,1° på grund av en korrektion av minimitemperaturen som nu är borttagen.

-39,1° Storbo (Dalarna) den 2 mars 2005

Automatstationen i Storbo
Automatstationen i Storbo i nordligaste Dalarna den 9 juni 2014. Foto SMHI Förstora Bild

-37,6° Särna (Dalarna) den 2 mars 1987
Vid observationen klockan 07 var temperaturen -37,3°.

-37,6° Flötningen (Dalarna) den 18 mars 1979
Ursprungligen rapporterades minimitemperaturen till -37,5°, men den korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -37,6°.

-37,1° Särna (Dalarna) den 1 mars 2018

-37,0° Särna (Dalarna) den 16 mars 1940
Samma dag rapporterade Grundforsen och Noppikoski i Dalarna -36,0°.

-36,8° Särna (Dalarna) den 2 mars 2005

-36,8° Grundforsen (Dalarna) den 2 mars 1987
Även vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -36,8°.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-37,0° Aspberget (Värmland) mars 1886
Värdet finns publicerat i månadsöversikten i mars 1886 men har inte kunnat kontrolleras på grund av att stationen Aspberget inte kunnat återfinnas i SMHIs arkiv.

De lägsta marstemperaturerna i Norrland

Vid två tillfällen har marstemperaturer under 45 minusgrader noterats i Norrland, nämligen 1947 och 1971. Noteringen från 1947 rör sig om ett lokalt fenomen, medan ett omfattande kalluftsutbrott i mars 1971 gav temperaturer mellan -42,0° och -45,8° vid sammanlagt sju stationer mellan den 1 och 4 mars.

-45,8° Vuoggatjålme (Lappland) den 4 mars 1971
Vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -44,3°. Samma dag rapporterades -44,9° från Stenudden och -42,7° från Jäkkvik.

-45,2° Bölestrand (Jämtland) den 1 mars 1947
Troligen var det bara lokalt som temperaturen antog så låga värden. Observationen avviker cirka 5 grader från övriga stationer.

-44,9° Stenudden (Lappland) den 4 mars 1971
Vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -43,6°. Ursprungligen rapporterades minimumtemperaturen till -44,6°, men den korrigerades till -44,9° med hänsyn till minimitermometerns missvisning.

-43,3° Stenudden (Lappland) den 3 mars 1971
Ursprungligen rapporterades minimitemperaturen till -43,0°, men den korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -43,3°.

-42,9° Stenudden (Lappland) den 2 mars 1971
Ursprungligen rapporterades mintemperaturen till -42,6°, men den korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -42,9°.

-42,8° Karesuando (Lappland) den 1 mars 1971
Även vid observationstillfället klockan 04 var temperaturen -42,8°.

-42,8° Lannavaara (Lappland) den 1 mars 1971
Ursprungligen rapporterades minimitemperaturen till -42,6°, men den korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -42,8°.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-48,0° Nattavaara (Lappland) den 5 mars 1931
Exaktheten hos denna observation kan ifrågasättas. I ett inspektionsprotokoll från 1934 står att Nattavaaras minimitermometer endast var graderad till -45°. Detta tyder på att värdet erhållits antingen genom uppskattning utanför skalan, eller genom avläsning på annan termometer än den ordinarie. Bland övriga stationer var den lägsta temperaturen vid det här tillfället -41° i Sorsele i Lappland.

-48,0° Nattavaara (Lappland) den 4 mars 1931
Se ovan.

-46,0° Sveg (Härjedalen) den 3 mars 1881
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1881. Under åren 1880 och 1881 rapporterades en rad mycket låga minimitemperaturer från Sveg, men i oktoberjournalen 1880 står en anmärkning att minimitermometern visade cirka 6 grader för lågt.