Högsta temperaturer i juli

Under juli månad inträffar ofta årets högsta temperatur. Juli svarar också för det ena av de två värden som brukar räknas som svenskt värmerekord, nämligen det från Ultuna den 9 juli 1933.

De högsta julitemperaturerna i Götaland

I Götaland det den 21 juli 2022 som svarat för de allra högsta julitemperaturerna. Detta i samband med att mycket varm luft från södra och västra Europa svängde upp över Sverige. Andra julimånader med mycket höga temperaturer är till exempel 1865, 1901, 1994 och 2010. När det gäller de äldsta tillfällena så försvåras dock analysen av att många stationer saknade tillräckligt bra strålningsskydd.

(37,5° Visby (Gotland) den 16 juli 1865)
Mycket tveksamt värde både vad gäller rimlighet och stationens typ av strålningsskydd. Visserligen stämmer den vid observationstillfället klockan 14 avlästa temperaturen 37,2° väl överens med maximitemperaturen, men värdet avviker åtskilligt från övriga stationer. Mycket höga temperaturer förekom onekligen i juli 1865 men huvudsakligen den 20-25 juli.

37,2° Målilla (Småland) den 21 juli 2022

37,0° Härsnäs (Östergötland) den 21 juli 2022

36,9° Horn (Östergötland) den 21 juli 2022

36,9° Linköping-Malmslätt (Östergötland) den 21 juli 2022

36,4° Kvarn (Östergötland) den 21 juli 2022

36,0° Borås (Västergötland) den 20 juli 1901
Exakt typ av strålningsskydd är okänt, men möjligen användes någon form av fristående termometerbur.

Automatstationen i Målilla
Automatstationen i Målilla. En av våra varmaste stationer sommartid. Foto SMHI Förstora Bild

 

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd eller av annan anledning tvivelaktiga värden

39,0° Härlingstorp (Västergötland) den 16 juli 1914)
Avlästes vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen. Trots att mycket höga temperaturer förekom i juli 1914, måste nog det här värdet anses osäkert. Det blev heller inte accepterat vid granskningen av journalen.

37,5° Ogestad (Småland) den 9 juli 1933
Vid observationen klockan 14 avlästes 35,2° på den ordinarie stationstermometern, medan det i en notering i marginalen står att sprittermometern visade 37,5°. Maximitermometer fanns ej vid stationen.

37,5° Kölfors (Dalsland) den 3 juli 1930
Publicerat som månadens högsta temperatur i månadsöversikten för juli 1930 men har sedermera strukits. Vid observationen klockan 14 var temperaturen bara 26,8°.

37,4° Tidan (Västergötland) den 9 juli 1933
Vid observationen klockan 14 var temperaturen 33,0°.

36,5° Linköping (Östergötland) den 3 juli 1883
Publicerat i månadsöversikten för juli 1883 men har sedermera strukits. Vid observationen klockan 14 var temperaturen bara 28,2°.

De högsta julitemperaturerna i Svealand

När det gäller värmeböljor i Svealand så intar dagarna kring den 9 juli 1933 första platsen. Vid den tiden så var det dock bara ett mindre antal stationer som hade termometeruppställningar med acceptabelt skydd mot direkt och reflekterad solstrålning. Därför går det inte att göra någon fullständig analys av den vädersituationen.
Mycket höga temperaturer noterades även den 21 juli 2022 och går vi långt tillbaka i tiden hittar vi höga värden också i exempelvis juli 1901.

38,0° Ultuna (Uppland) den 9 juli 1933
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är okänt, men sannolikt var det någon form av fristående bur. Vid observationen klockan 14 var temperaturen 34,6°.
 

Observationsjournal från Ultuna i juli 1933
Observationsjournalen från Ultuna i juli 1933. Notera att avläsningarna av maximi- och minimitemperaturen endast gjordes på en halv grad när, vilket var vanligt på den tiden. Illustration SMHI Förstora Bild

37,4° Uppsala (Uppland) den 9 juli 1933
Vid observationen klockan 14 var temperaturen var 36,0°. Enligt notering inträffade maxtemperaturen klockan 14.30. Bestämningen av maximitemperaturen gjordes troligen med Theorells självregistrerande instrument. Det är osäkert om någon jämförande avläsning gjordes direkt på vanlig vätsketermometer.

36,8° Ulvhäll (Södermanland) den 9 juli 1933
Stationen var försedd med en hemmagjord spjälbur (som enligt ett inspektionsprotokoll från 1953 var "halvrutten").

36,8° Ultuna (Uppland) den 11 juli 1901
Vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är osäkert, men troligen var den utrustad med någon form av fristående bur.

36,2° Eskilstuna (Södermanland) den 21 juli 2022

36,0° Västerås (Västmanland) den 9 juli 1933

36,0° Experimentalfältet (Uppland) den 9 juli 1933

(36,0° Stockholm (Uppland) den 3 juli 1811)
Värdet är det allra högsta i den mycket långa Stockholmsserien. Men när det gäller så här gamla observationer finns alltid en viss osäkerhet.

35,9° Örebro flygplats den 21 juli 2022

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

41,5° Fredriksberg (Dalarna) den 8 juli 1933
Stationen var troligen försedd med ett mycket bristfälligt strålningsskydd av plåt. Vid observationen klockan 14 var temperaturen 34,6°.

40,1° Gammalkroppa (Värmland) den 12 juli 1941
Värdet ändrades i journalen till 35,1°. Vid observationen klockan 14 var temperaturen bara 30,8°.

40,0° Fredriksberg (Dalarna) den 9 juli 1933
Stationen var troligen försedd med ett mycket bristfälligt strålningsskydd av plåt. Vid observationen klockan 14 var temperaturen bara 31,8°.

40,0° Gammalkroppa (Värmland) den 8 juli 1933
Vid observationen klockan 14 var temperaturen 34,5° och maximitemperaturen ändrades i journalen till 38,0°.

39,2° Ålberga (Södermanland) den 9 juli 1933
Avläst på stationstermometern vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

38,6° Gammalkroppa (Värmland) den 11 juli 1941

38,6° Åkerlänna (Uppland) den 12 juli 1901
Avlästes vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen. Trots att mycket höga temperaturer förekom i juli 1901, måste nog det här värdet anses osäkert. Det blev heller inte accepterat vid granskningen av journalen.

38,4° Vassbo (Dalarna) den 9 juli 1933

De högsta julitemperaturerna i Norrland

I norra Norrland är det tisdagen den 17 juli 1945 som ligger främst när det gäller höga julitemperaturer. Värdet på 36,9° i Harads är det högsta i Norrland överhuvudtaget.
En temperatur på 34,8° som uppmättes i Markusvinsa i Norrbotten den 26 juli 2019 är den högsta i Sverige norr om polcirkeln.
I södra och mellersta Norrland är det snarast perioden 7-10 juli 1933 som får anses som den allra varmaste i juli.

36,9° Harads (Norrbotten) den 17 juli 1945
Stationen var med största sannolikhet utrustad med fristående bur och maximitemperaturen stämmer väl överens med den vid observationen klockan 14 avlästa temperaturen 36,0°. Dock avviker värdet med två grader från det näst högsta värdet denna dag, 34,9° i Piteå.

36,0° Sveg (Härjedalen) den 8 juli 1933
Troligen var det bara kortvarigt som temperaturen nådde så höga nivåer. Vid observationen klockan 14 var temperaturen 32,4°.

35,1° Söderhamn (Hälsingland) den 27 juli 1994
Det näst högsta värdet i Norrland denna dag var 34,0° i Hudiksvall.

35,0° Sveg (Härjedalen) den 9 juli 1933

35,0° Hoting (Ångermanland) den 10 juli 1933
Exakt typ av strålningsskydd är osäkert, men troligen var det någon form av fristående bur.

34,9° Piteå den 17 juli 1945

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd eller av annan anledning tvivelaktiga värden

37,6° Stöde (Medelpad) den 9 juli 1933
Vid observationen klockan 14 var temperaturen 37,4°.

37,3° Forse (Ångermanland) den 9 juli 1933
Avläst på stationstermometern vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

37,3° Stöde (Medelpad) den 8 juli 1933

36,8° Jokkmokk den 9 juli 1927
Publicerat både i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1927 och i månadsöversikten för juli 1927, men sedermera korrigerat till 31,8°. Vid observationen klockan 14 var temperaturen 28,2°. Samma dag rapporterades 37,0° från Hällnäs i Västerbotten men även detta värde har underkänts.

35,0° Jokkmokk den 24 juli 1901
Värdet ströks vid granskning av journalen och inga maximitemperaturer publicerades för Jokkmokk i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1901. Vid observationen klockan 14 denna dag rapporterades 30,0° från Jokkmokk.