Lägsta temperaturer i oktober

I Götaland så är de allra lägsta oktobertemperaturerna av ganska gammalt datum. För Svealands och Norrlands del innehåller dock rekordtabellerna en del värden från 1980- och 1990-talen.

De lägsta oktobertemperaturerna i Götaland

I Götaland är de allra lägsta oktobertemperaturerna av tämligen gammalt datum, och fördelas främst på åren 1880, 1885, 1925 och 1926.

-20,0° Flahult (Småland) den 20 oktober 1925
Ytterligare fyra stationer i Götaland rapporterade temperaturer mellan 16 och 18 minusgrader denna natt.

-20,0° Axelfors (Västergötland) den 23 oktober 1885
Något osäkert värde. Det avviker 4 grader från övriga stationer. Medelminimitemperaturen i Axelfors under 1885 antyder dock inga större felaktigheter hos minimitermometern.

-20,0° Skeppsholmen (Västergötland) den 23 oktober 1880
Något osäkert. Värdet finns antecknat i kolumnen för minimitemperatur, men regelbundna observationer av minimitemperatur gjordes ej vid den här stationen. Vid observationstillfället klockan 08 var temperaturen -15°. Dock observerades denna dag temperaturer mellan 17 och 18,5 minusgrader vid ytterligare fyra stationer i Götaland.

-19,0° Axelfors (Västergötland) den 24 oktober 1885
Även detta värde från Axelfors är något osäkert (se ovan). Det avviker cirka 4 grader från övriga stationer.

-18,5° Vimmerby (Småland) den 25 oktober 1926
Ytterligare två stationer i Götaland rapporterade temperaturer mellan 17,5 och 18 minusgrader denna natt.

-18,5° Helde (Västergötland) den 23 oktober 1880

-18,0° Lommaryd (Småland) den 25 oktober 1926

-18,0° Fristad (Västergötland) den 20 oktober 1925

-18,0° Boxholm (Östergötland) den 30 oktober 1881

-18,0° Boxholm (Östergötland) den 23 oktober 1880

Lägsta oktobertemperatur sedan 1961

-17,4° Hagshult den 24 oktober 2003

De lägsta oktobertemperaturerna i Svealand

Köldrekordet för oktober i Svealand är från år 1980. Troligen var det ännu kallare den 28-30 oktober 1880, men då var stationsnätet så glest i nordvästra Svealand att de lägsta temperaturerna inte fångades.

-28,6° Flötningen (Dalarna) den 31 oktober 1980
Vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -27,9°. Ursprungligen avlästes minimitemperaturen till -28,5°, men den korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -28,6°. Troligen var det bara lokalt så här låga temperaturer förekom. Värdet avviker drygt 4 grader från övriga stationer i Svealand.

-25,0° Särna (Dalarna) den 31 oktober 1948

-24,4° Sälen (Dalarna) den 31 oktober 1980
Ursprungligen avlästes minimitemperaturen till -24,2°, men den korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -24,4°.

-24,0° Grundforsen (Dalarna) den 31 oktober 1980

-24,0° Rörbäcksnäs (Dalarna) den 31 oktober 1980
Ursprungligt rapporterat värde var -23,7°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -24,0°.

-24,0° (Dalarna) Sälen den 31 oktober 1948

-24,0° Tierp (Uppland) den 29 oktober 1880
Vid tillfället saknades temperaturmätande stationer i nordligaste Dalarna, annars hade troligen ännu lägre temperaturer uppmätts där. Den 28 oktober 1880 rapporterade Älvdalen i Dalarna -23,1°.

De lägsta oktobertemperaturerna i Norrland

Det norrländska köldrekordet för oktober är från år 1968. Förmodligen förekom ännu lägre temperaturer i slutet av oktober 1880, men stationsnätet i inre Norrland var då alltför glest för att fånga de allra lägsta temperaturerna.
Värt att notera är en temperatur på -39,0° i Nikkaluokta redan den 4 november 1952, som är avsevärt mycket lägre än vad som någonsin noterats i Sverige i oktober.

-31,5° Myrheden (Västerbotten) den 28 oktober 1968
Ursprungligt rapporterat och publicerat värde var -31,4°, men det korrigerades till -31,5° med hänsyn till minimitermometerns missvisning. Vid observationen klockan 07 var temperaturen -31,0°.

Väderstationen i Myrheden
Väderstationen i Myrheden den 6 juli 1960. Foto SMHI Förstora Bild

-30,2° Sveg (Härjedalen) den 28 oktober 1880
Trots att minimitemperaturen vid det här tillfället visade alldeles för lågt (se nedan), så kan nog detta värde, avläst på stationstermometern vid observationen klockan 08, anses rimligt.

-30,0° Nikkaluokta (Lappland) den 29 oktober 1968

-30,0° Vittangi (Lappland) den 30 oktober 1896
Vid observationen klockan 21 den 29 oktober var temperaturen -29,0° i Vittangi. Från Jokkmokk i Lappland rapporterades -29,5° i minimitemperatur vid samma tillfälle. Av journalerna för oktober och november 1896 framgår att minimitermometern i Vittangi visade 1 grad för lågt, men att en korrektion troligen hade anbringats på de rapporterade värdena.

-29,6° Malåträsk (Lappland) den 28 oktober 1968
Ursprungligen rapporterades -29,5° i minimitemperatur, men den korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -29,6°. Temperaturen vid observationstillfället klockan 07 var -28,8°.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-37,0° Sveg (Härjedalen) den 28 oktober 1880
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1880 men senare underkänt. I journalen finns en anmärkning (troligen skriven av granskaren) att minimitermometern visade ca 6 grader för lågt.

-32,0° Sveg (Härjedalen) den 30 oktober 1880
Se ovan angående rimligheten.

-29,7° Ålloluokta (Lappland) den 28 oktober 1992
Värdet publicerades i Väder och Vatten i oktober 1992, men är senare korrigerat eftersom siffrorna är skrivna på ett sådant sätt i journalen att värdet lika väl kan tolkas som -24,7°. Vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -23,8°.

Exempel på tidig novemberkyla

Den 4 november 1952 rapporterade Nikkaluokta i Lappland -39,0° och den 3 november 1968 avlästes -35,0° i Vittangi i Lappland.