Lägsta temperaturer i februari

Det svenska köldrekordet är noterat i februari månad. I början av februari 1966 sjönk nämligen temperaturen för första och (hittills) enda gången under -50° vid en ordinarie svensk väderstation, närmare bestämt i Vuoggatjålme.
Februari är dessutom den enda månad då ett av våra landsdelsvisa köldrekord noterats under 2000-talet. Det var det svealändska februarirekordet noterat år 2001.

De lägsta februaritemperaturerna i Götaland

Vid två tillfällen i februari månad har temperaturer mellan 37 och 38 minusgrader uppmätts i Götaland, nämligen år 1940 och 1966. I februari 1966 låg köldcentrum över Dalsland, Västergötland och norra Bohuslän, medan köldcentrum i februari 1940 låg över nordöstra Götaland.

-38,3° Bredviken (Dalsland) den 9 februari 1966
Även vid observationstillfället klockan 07 var temperaturen -38,3°.

-37,9° Svarteborg (Bohuslän) den 9 februari 1966
Ursprungligt observerat värde var -37,6°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -37,9°.

-37,9° Norrköpings flygplats (Östergötland) den  20 februari 1940
Värdet avlästes vid observationen klockan 05 och finns därför ej noterat i observationsjournalen, endast i dagboken. Minimitermometern avlästes till –37,8°. Med tanke på den låga temperaturen kan dock möjligen även avläsningen klockan 05 ha gjorts på minimitermometern.

-37,5° Adelsnäs (Östergötland) den 20 februari 1940

-37,1° Flahult (Småland) den 9 februari 1966
Vid observationen klockan 07 var temperaturen -36,9°. Ursprungligt rapporterad minimitemperatur var -36,9°, men den korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -37,1°.

-37,0° Lanna (Västergötland) den 9 februari 1966
Ursprungligt observerat värde var -36,9°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -37,0°.

De lägsta februaritemperaturerna i Svealand

I Svealand är köldrekordet för februari av ett förhållandevis sent datum, nämligen från den 4 februari 2001. Detta är också det enda landsdelsvisa köldrekord som härstammar från 2000-talet. I Svealand är dock fördelningen av köldrekorden i hög grad beroende av hur stationsnätet i nordligaste Dalarna sett ut vid de olika tillfällena.

-44,0° Storbo (Dalarna) den 4 februari 2001
Vid den närliggande norska stationen Drevsjö avlästes -43,5° vid samma tillfälle. Vid tillfället hade stationen namnet Idre-Storbo.

Automatstationen i Storbo
Automatstationen i Storbo i nordligaste Dalarna den 9 juni 2014. Foto SMHI Förstora Bild

-43,0° Särna (Dalarna) den 5 februari 1897
Kanske något osäkert. Värdet avlästes vid observationen klockan 08, minimitermometer fanns ej vid stationen. Från Älvdalen i Dalarna rapporterades -34,4° samma dag. Sveg i Härjedalen rapporterade -30.5° men hade två dagar tidigare haft -40,0°.

-42,0° Särna (Dalarna) den 16 februari 1900
Från Sveg i Härjedalen rapporterades -38,0° samma dag.

-42,0° Särna (Dalarna) den 9 februari 1900
Kanske något osäkert. Temperaturen var både klockan 21 den 8 och klockan 08 den 9 februari -32,0°. Från Sveg i Härjedalen rapporterades samma dag -22,0° och från Mora i Dalarna -33,0°. En lika låg temperatur senare i månaden stämmer bättre med övriga observationer (se ovan).

-41,5° Grundforsen (Dalarna) den 12 februari 1966

-41,3° Flötningen (Dalarna) den 8 februari 1985

-41,2° Särna (Dalarna) den 8 februari 1985

De lägsta februaritemperaturerna i Norrland

Det mäktigaste kalluftsutbrott som berört svenskt område inträffade i början av februari 1966. De minimitemperaturer som avlästes i Vuoggatjålme den 2 respektive 4 februari är de enda trovärdiga exemplen på temperaturer under 50 minusgrader vid en svensk väderstation. Det bör påpekas att det vid båda tillfällena endast var kortvarigt som temperaturen sjönk till så låga värden.

Observationsjournal från Vuoggatjålme i februari 1966
Observationsjournal från Vuoggatjålme i februari 1966 inklusive kommentar från observatören "....vi önskar inte upprepning!". Hittills har de blivit bönhörda. Notera att den ursprungliga avläsningen var -52,5°. Illustration SMHI Förstora Bild


-52,6° Vuoggatjålme (Lappland) den 2 februari 1966
Ursprungligt rapporterat och publicerat värde var -52,5°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -52,6.

Minimitemperaturen rapporterades som dagens lägsta temperatur vid observationen klockan 19. Minimitemperaturen stämmer dock inte så bra med temperaturavläsningarna var tredje timme. De närmare omständigheterna kring den här observationen finns beskrivna i artikeln Det svenska köldrekordet.

-52,1° Vuoggatjålme (Lappland) den 4 februari 1966
Ursprungligt rapporterat värde var -52,0°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -52,1°. Värdet rapporterades som dagens lägsta temperatur vid observationen klockan 19 medan den avlästa mintemperaturen klockan 07 var -50,2°. Lägsta temperatur vid något av observationstillfällena var -49,3° klockan 07.

-49,4° Nikkaluokta (Lappland) den 3 februari 1966
Den rapporterade minimitemperaturen klockan 07 den 3 var -39,0°, vilket troligen var ett 10-graders fel och skulle vara -49,0°. Men då temperaturen vid observationen klockan 19 den 2 var -49,4° (se nedan) så korrigerades minimitemperaturen till detta värde.

-49,4° Nikkaluokta (Lappland) den 2 februari 1966
Avläst som dagens lägsta temperatur vid observationen klockan 19. Temperaturen var vid observationen klockan 16 -49,2° och vid observationen klockan 19 -49,4°.

-48,7° Vittangi (Lappland) den 3 februari 1966
Det ursprungligt rapporterade värdet var -48,6°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -48,7°. Temperaturen vid observationen klockan 07 var -47,5°.

-48,4° Kattuvuoma (Lappland) den 2 februari 1966
Ursprungligt värde var -48,6°, men det korrigerades med hänsyn till minimitermometerns missvisning till -48,4°. Temperaturen vid observationen klockan 07 var -48,0°.

-48,1° Karesuando (Lappland) den 3 februari 1966

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

-49,0° Sveg (Härjedalen) den 14 februari 1881
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1881 och i månadsöversikten. Under åren 1880 och 1881 rapporterades dock en rad mycket låga minimitemperaturer från Sveg och i oktoberjournalen 1880 står en anmärkning att minimitermometern visade cirka 6 grader för lågt.