Högsta temperaturer i oktober

Under oktober får vi vissa år brittsommar i Sverige. Vi väntar ännu på det första tillfället med högsommarvärme, det vill säga 25° eller mer, men upp till mellersta Norrland har det i alla fall varit över 20° under de varmaste oktoberdagarna.
Det senaste datum då temperaturen nått över 20° i Sverige är den 19 oktober, vilket inträffade år 1921 och 1959.
 

De högsta oktobertemperaturerna i Götaland

Det har förekommit ett rätt stort antal tillfällen med mycket höga oktobertemperaturer på senare årtionden. För Götalands del förtjänar främst oktober 1973, 1978, 1985, 1986, 1995 och 2018 att nämnas i det avseendet. Under den sistnämnda oktobermånaden uppmättes 21,4° i Målilla så sent som den 17 oktober.

24,5° Oskarshamn (Småland) den 9 oktober 1995

24,0° Målilla (Småland) den 13 oktober 2018

24,0° Gladhammar (Småland) den 1 oktober 1986

24,0° Oskarshamn (Småland) den 13 oktober 1978

23,6° Gladhammar (Småland) den 9 oktober 1995
Stationen var egentligen stängd vid det här tillfället. Men när stationen senare i månaden öppnades angavs maximitemperaturen för den period stationen varit stängd till 23,6°.

23,6° Allgunnen (Småland) den 13 oktober 1978

23,5° Kalmar (Småland) den 9 oktober 1995

23,5° Kristianstad-Everöd (Skåne) den 2 oktober 1985

23,5° Allgunnen (Småland) den 5 oktober 1973

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

25,0° Strömsnäs (Småland) den 5 oktober 1919
Mycket tveksamt. Vid observationen klockan 14 var temperaturen 21,0° och från övriga stationer avviker värdet med minst 2,5 grader.

25,0° Kulla (Östergötland) den 7 oktober 1883
Värdet publicerades i månadsöversikten för oktober 1883 men är sannolikt felaktigt. Värdet avviker drygt fyra grader från övriga stationer.

24,8° Koberg (Västergötland) den 3 oktober 1898
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

24,4° Marielund (Blekinge) den 3 oktober 1898
Avläst på stationstermometern vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

Exempel på sen septembervärme

Från Linköping i Östergötland rapporterades 24,8° den 28 september 1866.       

De högsta oktobertemperaturerna i Svealand

I Svealand är det främst oktober 1995 och 1973 som kommer i fråga när det gäller extremt höga oktobertemperaturer. Lokalt förekom temperaturer upp mot 22° även i oktober 2018.

22,8° Eklången (Södermanland) den 9 oktober 1995
Vid en inspektion i april 1996 befanns maximitermometern visa 0,2° för högt.

22,7° Hårsfjärden (Södermanland) den 9 oktober 1995

22,6° Väsby (Uppland) den 4 oktober 1973

22,5° Södertälje (Södermanland) den 9 oktober 1995

22,2° Ultuna (Uppland) den 9 oktober 1995
Maximi- och minimitemperaturerna avlästes från ett termoelement och avsåg perioden perioden 00-24.

22,2° Älvdalen (Dalarna) den 4 oktober 1973

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

22,2° Karlberg (Uppland) den 1 oktober 1908
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

Exempel på sen septembervärme

Från Askersund i Närke rapporterades 24,6° den 28 september 1866.

De högsta oktobertemperaturerna i Norrland

I Norrland är det främst oktobermånaderna 2018, 2011 och 1973 som svarat för rekordhöga temperaturer. Oktober 2018 utmärker sig genom de mycket höga temperaturer som noterades ända upp till Norrbotten och södra Lappland.
Värt att notera är att den 29 september 2011 noterades 25,6° i Hudiksvall, vilket med god marginal skulle ha inneburit svenskt oktoberrekord om det inträffat två dygn senare.
Flera mycket höga temperaturer noterades också i oktober 1908, men vid den tiden hade många stationer inte tillräckligt bra strålningsskydd för att de ska kunna accepteras när det gäller värmerekord.

22,6° Gävle (Gästrikland) den 4 oktober 1973
Även vid observationen klockan 13 var temperaturen 22,6°. Trots att värdet är fullt rimligt publicerades det av någon anledning inte i månadsöversikten för oktober 1973 som månadens högsta temperatur.

22,4° Forse (Ångermanland) den 14 oktober 2018

Klimatstationen i Forse
Klimatstationen i Forse den 26 september 2019. Foto SMHI Förstora Bild

22,0° Gävle-Sandvikens flygplats (Gästrikl.) den  4 oktober 1973
I timobservationsjournalen finns ett värde på 22,3° klockan 14, medan maximitemperaturen i den stora journalen endast angavs till 22,0°. Det finns dock vissa diskrepanser mellan samtidiga värden i timobsjournalen och den stora journalen och här har värdena i den stora journalen getts företräde.

21,9° Torpshammar (Medelpad) den 14 oktober 2018

21,9° Sveg A (Härjedalen) den 1 oktober 2011

21,8° Älvsbyn (Norrbotten) den 14 oktober 2018

21,8° Delsbo (Hälsingland) den 14 oktober 2018

21,8° Söderhamn (Hälsingland) den 4 oktober 1973
Publicerades som månadens högsta temperatur i månadsöversikten för oktober 1973, trots att det fanns två högre värden (se ovan).

21,7° Junsele (Ångermanland) den 14 oktober 2018

21,7° Dönje (Hälsingland) den 4 oktober 1973

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

23,5° Hälsan (Gästrikland) den 1 oktober 1908
Enligt ett inspektionsprotokoll från 1916 var stationen utrustad med bristfälligt termometerskydd som troligen gav alltför hög temperatur. Ett sannolikt helt felaktigt värde på 26,0° rapporterades från Järbo i Gästrikland denna dag.

22,7° Gävle (Gästrikland) den 1 oktober 1908
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 14. I maximitemperatur rapporterades bara 22,0°.

Exempel på sen septembervärme

Från Hudiksvall i Hälsingland rapporterades 25,6° den 29 september 2011.