Högsta temperaturer i november

I november är möjligheten för temperaturer över 20° borta. I alla tre landsdelar finns dock exempel på tillfällen då drygt 15° noterats.

De högsta novembertemperaturerna i Götaland

Vid två tillfällen i november 2020, dels den 2-3 november och dels den 6 november noterades nya värmerekord för november vid de flesta stationer i Götaland.
Därefter följer den 1-2 november 1968 med temperaturer på 17,0°-18,4° vid sju stationer. Denna vädersituation är mycket intressant även i det avseendet att det då rådde mycket stora temperaturkontraster mellan norra och södra Sverige. Bara några dygn tidigare hade det ännu gällande svenska köldrekordet för oktober noterats.
Endast vid ytterligare ett annat tillfälle har temperaturer upp mot 17° noterats i november i Götaland och det var 1899.

18,4° Gladhammar (Småland) den 6 november 2020

Automatstationen i Gladhammar
Automatstationen i Gladhammar den 17 april 2013. Foto SMHI Förstora Bild

18,4° Ugerup (Skåne) den 2 november 1968
Vid observationen klockan 13 rapporterades 18,5°, men enligt ett inspektionsprotokoll från 1971 avlästes 13-temperaturen ur termogram och kan därför ha lägre noggrannhet än den maximitemperatur på 18,4° som avlästes på kvicksilvertermometer.

18,3° Kristianstad (Skåne) den 2 november 2020

17,8° Mariestad (Västergötland) den 2 november 2020

17,7° Kvarn (Östergötland) den 2 november 2020

17,7° Kristianstad (Skåne) den 1 november 1968

17,7° Björka (Skåne) den 1 november 1968

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

19,5° Mäshult (Halland) den 4 november 1890
Värdet publicerades i månadsöversikten för november 1890 men har senare strukits. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 7,4° och värdet avviker med ca 7 grader från övriga stationer.

18,0° Linköping (Östergötland) den 7 november 1899
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1899 och i månadsöversikten men har senare underkänts. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 10,8°. Onekligen förekom mycket höga temperaturer i november 1899, men huvudsakligen den 5 och 6 november.

De högsta novembertemperaturerna i Svealand

November 2020 står i särklass för Svealands del med temperaturer mellan 16 och 18 grader vid ett flertal stationer den 2-3 november respektive den 6 november.
Temperaturer på 15-16 grader har i övrigt förekommit i Svealand i november 1899, 1902, 1978, 1999, 2015 och 2022.

18,1° Örebro flygplats (Närke) den 2 november 2020

17,4° Säffle (Värmland) den 6 november 2020

17,1° Karlstad flygplats (Värmland) den 6 november 2020

16,9° Eskilstuna (Södermanland) den 2 november 2020

16,8° Örebro flygplats (Närke) den 6 november 2020

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

18,0° Falun (Dalarna) den 2 november 1902
Värdet publicerades i månadsöversikten för november 1902 men har sedermera underkänts. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 6,6°.

18,0° Falun (Dalarna) den 1 november 1902
Värdet publicerades i månadsöversikten för november 1902 men har sedermera underkänts. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 11,6°.

De högsta novembertemperaturerna i Norrland

För Norrlands del har temperaturer på 16° eller däröver noterats i november 2022, 2020, 2015 och 2011. Några andra novembermånader med temperaturer över 15° är 1999 och 1902.
De tre högsta värdena har avlästs i Hudiksvall, där temperaturmätningen sker nära stadsbebyggelsen.
I norra Norrland förekom mycket höga temperaturer den 9 november 1975 med upp till 13,4° i Umeå och Furuögrund i Västerbotten.

17,6° Hudiksvall (Hälsingland) den 2 november 2015

16,7° Hudiksvall (Hälsingland) den 6 november 2020

16,1° Hudiksvall (Hälsingland) den 12 november 2022

16,0° Gävle (Gästrikland) den 2 november 2020

16,0° Kuggören (Hälsingland) den 6 november 2020

16,0° Hudiksvall (Hälsingland) den 1 november 2011

(16,0° Nyland (Ångermanland) den 1 november 1884)
Osäkert värde. Det avviker med drygt 2 grader från övriga stationer, Sundsvall rapporterade 13,8°. Stationen Nyland gjorde inga observationer av aktuell temperatur vid observationstillfällena utan rapporterade bara maximi- och minimitemperatur.

15,9° Delsbo (Hälsingland) den 2 november 2015

Exempel på sen oktobervärme

Den 28 oktober 2014 hade Torpshammar i Medelpad 17,6°.