Det svenska köldrekordet

Ibland förekommer det en del märkliga omständigheter kring väderrekord. Det gäller inte minst gamla rekord. Det svenska köldrekordet är definitivt ett sådant och det krävs en egen artikel för att reda ut alla turer.

När det gäller det svenska köldrekordet så hittar man ibland ett värde på -53° från Malgoviks folkskola någon mil väster om Vilhelmina i södra Lappland den 13 december 1941. Då skolans postadress var Laxbäcken har även det namnet angetts.

Detta var dock inte någon officiell väderstation utan värdet uppmättes på en privat termometer. Denna kontrollerades i efterhand av SMHIs föregångare SMHA och värdet godkändes i efterhand. Kontrollen gav vid handen att det avlästa värdet motsvarade en "sann" temperatur omkring -53°. Detta värde har ibland med falsk noggrannhet angetts till -53,3°.

Att på det här sättet godkänna privata mätningar innebär dock problem. Oftast saknas tillräcklig information om mätningens utförande. I det här fallet vet vi till exempel inte exakt var termometern var placerad.

Många har även undrat över hur den allra lägsta temperaturen i Sverige kan ha noterats så tidigt på säsongen som den 13 december, och hur det kommer sig att det skett i sydligaste Lappland och inte längre norrut.

Luciamorgonen 1941 rådde mycket sträng kyla

Tveklöst var det dock osedvanligt kallt vid det här tillfället. Den lägsta temperaturen bland de officiella väderstationerna var -44° i Långvattnet cirka fem mil från Malgovik. Detta är absolut köldrekord för den stationen oavsett månad och en av de lägsta temperaturer som överhuvudtaget uppmätts vid en väderstation i Sverige så tidigt på säsongen som vid Lucia.

Klipp från Västerbottenskuriren den 15 december 1941
Klipp från Västerbottenskuriren den 15 december 1941. Förstora Bild

Då det senare noterades en lika låg temperatur vid den officiella SMHI-stationen Vuoggatjålme, så tas värdet från Malgovik numera oftast bara med som en fotnot.

Malgovik_1
Malgoviks skola. Foto Sverker Hellström Förstora Bild
Malgoviks skola
Den kallaste platsen i Sverige? Foto Sverker Hellström Förstora Bild

Vuoggatjålme den 2 februari 1966

Den lägsta temperatur som uppmätts vid en officiell svensk väderstation är -52,6° i Vuoggatjålme i mellersta Lapplandsfjällen. Inte bara Vuoggatjålme hade då rekordkallt utan även en rad andra stationer. En sammanvägning av hela observationsmaterialet pekar på att inledningen av februari 1966 är den kallaste vädersituation vi känner till i Sverige.

Vuoggatjålme i mars 1966.
Vuoggatjålme vid en inspektion i mars 1966. Foto Curt Kempe/SMHI Förstora Bild


Men även kring detta värde finns en del oklarheter. De temperaturavläsningar som gjordes var tredje timme stämmer nämligen inte så bra med den rapporterade minimitemperaturen.

Klockan 19 den 1 februari var temperaturen bara -28,4°. Under natten klarnade det upp och temperaturen sjönk mycket snabbt. Vid observationen klockan 07 rapporterades temperaturen till -43,4° och minimitemperaturen avlästes till -45,5°. Vid observationstillfället klockan 10 rapporterades -44,4°. Den rekordlåga mintemperaturen rapporterades som dagens lägsta temperatur vid observationen klockan 19.

Observationsjournal från Vuoggatjålme i februari 1966
Observationsjournal från Vuoggatjålme i februari 1966. Som framgår av observationerna så är det dålig överensstämmelse mellan minimitemperaturen och avläsningarna var tredje timme. Illustration SMHI Förstora Bild

Man behöver inte vara meteorolog för att se att minimitemperaturen inte stämmer särskilt bra med temperaturen vid de olika observationstillfällena. Sannolikt är minst ett av värdena felrapporterat.

SMHI har accepterat minimitemperaturen på kvällen den 2, vilken stöds av en spontan kommentar av observatören i journalen.

Vid lagringen i SMHIs databas korrigerades minimitemperaturen från -52,5° till -52,6°. Denna korrektion grundades på samtidiga avläsningar av minimitermometern och stationens huvudtermometer. Numera görs inga sådana korrektioner av minimitemperaturen.