Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i september

I september kan lågtrycken bli djupare än under sommaren, men inte så djupa som under vintern. Det avspeglar sig genom att rekordvärdena ligger strax över 960 hPa.

I samband med ett djupt lågtryck som passerade åt nordost över norra Sverige registrerades lufttryck ner till 961 hPa i Västerbotten den 29 september 1956.

Rekordlågtrycket i september 1956 står i en viss klass för sig. Närmast kommer två lågtryckspassager den 30 september 2016 och den 22 september 1982. Vid båda tillfällena observerades lufttryck på 963-964 hPa i nordligaste Sverige.

Väderläget den 30 september 2016
Väderläget klockan 08 den 30 september 2016. Illustration SMHI Förstora Bild

De fyra lägsta lufttrycken i Sverige i september

960,8 hPa i Klutmark den 29 september 1956
Det finns ingen dokumentation av stationens exakta barometerhöjd. I synoptelegrammet samt i SMHIs databas anges det till havsytan korrigerade trycket till 960,8 hPa. De lagrade värdena verkar realistiska och ger ett medellufttryck i god överensstämmelse med övriga stationer.

961,2 hPa i Bjuröklubb den 29 september 1956
I dagboken anges det till havsytan korrigerade trycket till 960,7 hPa. Detta stämmer dock inte med den väldokumenterade barometerhöjden 36 meter. För övriga terminer verkar dagbokens korrigerade tryckvärden däremot korrekta.

961,8 hPa i Umeå den 29 september 1956

961,8 hPa på Holmögadd den 29 september 1956

Tvivelaktiga värden

959,8 hPa i Naisheden den 29 september 1956
Sannolikt ett avläsningsfel på cirka 5 hPa.