Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i februari

Rekordet för högsta lufttryck i februari är ett av de yngsta av våra svenska lufttrycksrekord och sattes så sent som 2012.

Från ett högtryck med centrum över nordvästra Ryssland sträckte sig en högtrycksrygg in över nordöstra Sverige i början av februari 2012. Haparanda noterade då 1058,0 hPa den 1 februari, vilket är gällande svenskt rekord.

Väderläget klockan 07 den 1 februari 2012
Väderläget klockan 07 den 1 februari 2012. Illustration SMHI Förstora BildDet tidigare rekordet var även det av ganska sent datum. Det sattes i samband med ett mäktigt högtryck som låg centrerat över Skandinavien i början av februari 1991. Då noterade Storsjö kapell i Härjedalen 1056,2 hPa den 4 februari.

Så sent i månaden som den 27 februari 2018 noterades 1055,8 hPa i Haparanda.

I februari 1895 förekom lufttryck på 1055 hPa i nordligaste Lappland. I februari 1962 och 1971 noterades lufttryck på 1054 hPa.

De fyra högsta lufttrycken i Sverige i februari

1058,0 hPa i Haparanda den 1 februari 2012

1057,0 hPa i Boden den 1 februari 2012

1057,0 hPa i Överkalix-Svartbyn den 1 februari 2012

1056,9 vid Luleå flygplats den 1 februari 2012