Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i november

Det djupaste lågtryck som observerats i november månad var nästan jämförbart med de allra djupaste lågtrycken under vintermånaderna. Det är värt att notera att detta lågtryck passerade så tidigt som den 1 november (1921).

Den 1 november 1921 passerade ett för årstiden extremt djupt lågtryck över norra Sverige. Ute på Holmögadd i Västerbotten noterades då rekordvärdet 948,3 hPa. Om lågtrycket passerat ett dygn tidigare hade det inneburit oktoberrekord med stor marginal.

Det djupa lågtrycket i november 1921 står i en viss klass för sig. Närmast kommer ett lågtryck som rörde sig in över nordvästra Götaland den 6 november 1985. Då observerades lufttryck ner till 953 hPa vid Bohuskusten. Notera att senare samma månad noterades svenskt rekord för högsta lufttryck i november.

Vid några andra tillfällen har lufttryck omkring 955 hPa noterats, senast den 11 november 2001.

De tre lägsta lufttrycken i Sverige i november

948,3 hPa i Holmögadd den 1 november 1921
Det exakta lufttrycket är något svårbestämt. Klockan 19 den 1 november gjordes en extra avläsning. Dock avlästes endast barometerhöjden, inte barometerns temperatur eller lufttemperaturen. Barometertemperaturen var 12° vid de ordinarie avläsningstillfällena klockan 14 och 21, och därför är det rimligt att anta samma värde även klockan 19. Lufttemperaturen klockan 14 var 6,0° och klockan 19 2,0°. Om man sålunda för en korrektion av lufttrycket klockan 19 antar att barometertemperaturen var 12° och lufttemperaturen någonstans i intervallet 2.0-6.0° fås värdet 948,6 hPa.
Det korrigerade lufttrycket har sänkts ytterligare något till 948,3 hPa, för att överensstämma med det värde som anges i en artikel i Väder och Vatten december 1985. Sänkningen kan även motiveras genom att Holmögadds medellufttryck vid den här tiden låg 0,2-0,5 hPa högre än Umeås medellufttryck. Vid en inspektion på Holmögadd år 1926 visade barometern 0,9 hPa för högt.
Vid det ordinarie observationstillfället klockan 21 den 1 november 1921 var det korrigerade trycket 951,7 hPa.

951,6 i Umeå den 1 november 1921

952,1 hPa i Bjuröklubb den 1 november 1921

Väderanalys 1 november 1921
Väderanalys gällande klockan 19 fredagen den 1 november 1921. Illustration SMHI Förstora Bild