Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i maj

Man kan förvänta sig att högtrycken blir något flackare under senare delen av våren i takt med att lufthavet värms upp. Men vid två tillfällen i maj månad, år 1893 och 1919, har lufttrycket varit lika högt eller högre än det gällande lufttrycksrekordet för april.

Några dagar in i maj 1893 förstärktes ett högtryck över Skandinavien. Lufttrycket kulminerade den 7 maj med som högst 1048,0 hPa i Umeå.

Väderläget den 7 maj 1893
Väderkarta gällande klockan 08 den 7 maj 1893. Illustration SMHI Förstora BildDet andra tillfället med extremt högt lufttryck i maj månad inträffade i samband med att ett högtryck växte ner från Ishavet över mellersta Skandinavien under första veckan i maj 1919. Kulmen nåddes omkring den 6 maj med lufttryck på som högst cirka 1047 hPa.

De tre högsta lufttrycken i Sverige i maj

1048,0 hPa i Umeå den 7 maj 1893

1047,9 hPa i Härnösand den 7 maj 1893
I journalen finns antecknat att barometern byttes vid ett besök (inspektion?) i slutet av juni samma år. Dock finns ingen notering om anledningen.

1047,7 hPa i Östersund den 7 maj 1893

Tveksamma värden

1048,0 hPa i Sveg den 7 maj 1893
Barometerhöjden är osäker.
I Meteorologiska iakttagelser i Sverige årgång 1893 angavs höjden till 344 meter över havet, vilket ger ett reducerat lufttryck på 1047.5 hPa. Barometerhöjden var dock sannolikt endast uppskattad genom barometeravvägning.
År 1915 gjordes den första mer exakta bestämningen av barometerhöjden i Sveg. Höjden bestämdes då till 354 meter.
Mellan år 1893 och 1915 hade dock barometern sannolikt flyttats minst en gång. En jämförelse av medellufttrycket med omkringliggande stationer tyder på att den verkliga barometerhöjden låg någonstans mitt emellan 344 och 354 meter, vilket skulle ge ett tryck ungefär jämförbart med Umeås rekordvärde.

1048,0 hPa vid Lungö den 7 maj 1893
Något osäkert, även om lufttrycksobservationerna från Lungö verkar bättre än från många andra fyrstationer vid den här tiden. Det finns dock ingen uppgift om exakt barometerhöjd. När stationen första gången tas med i Meteorologiska iakttagelser i Sverige i början av 1920-talet anges höjden omväxlande till 10 respektive 19 meter. Om höjden 10 meter över havet antas ha gällt även år 1893 fås ett reducerat lufttryck på 1048,0 hPa, och ett medellufttryck med god överensstämmelse med andra stationer. Dock kvarstår en viss osäkerhet. Klockan 14 den 7 maj var exempelvis skillnaden i lufttryck mellan Lungö och närliggande Härnösand drygt 2 hPa. Klockan 19 samma dag var skillnaden 1 hPa.