Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i juli

Under sommaren är högtrycken betydligt flackare än under vintern. Men det kan ändå vara lite förvånande att vi med drygt 150 år av mätningar ännu inte noterat högre lufttryck i juli än knappt 1036 hPa.

I slutet av juli 1963 förstärktes ett högtryck från sydväst in över Skandinavien. På morgonen den 28 juli uppmätte Särna och Sveg rekordvärdet 1035,6 hPa.

Ett nästan lika högt lufttryck rapporterades från vår nordligaste väderstation Naimakka den 30 juli 1980 i samband med ett högtryck centrerat över nordligaste Skandinavien och Norska havet.

Lufttryck på 1035 hPa förekom i Svealand i början av juli 1952, och den 9-10 juli 1999 noterades lufttryck på 1034 hPa i södra Sverige.

Det är värt att notera att bara några dagar in i augusti månad har det förekommit lufttryck betydligt högre än rekordvärdena för juli. Exempelvis rapporterades lufttryck på nästan 1039 hPa i nordligaste Sverige den 2 juli 1969.

De tre högsta lufttrycken i Sverige i juli

1035,6 hPa i Sveg den 28 juli 1963

1035,6 hPa i Särna den 28 juli 1963

1035,4 hPa i Naimakka den 30 juli 1980

Tveksamma eller tvivelaktiga värden

1036,0 hPa på Blåhammaren den 6 juli 1952
På grund av stationens höga höjd, 1085 meter över havet, är korrektionen till havsytans nivå osäker. Medellufttrycket verkar 1-1½ hPa högre än vid närliggande stationer.

1035,9 hPa i Karesuando den 15 juli 1972
Värdet är misstänkt högt. Klockan 01 var lufttrycket i Karesuando 1033,6 hPa och klockan 07 1032,4. Inte heller barogrammet ger något stöd för detta höga värde. Som jämförelse hade Naimakka klockan 04 1033.4 hPa.