Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i mars

I mars brukar högtrycken inte bli fullt så mäktiga som under högvintern. Men i början av mars 1971 rådde lufttryck som nästan nådde upp till nivåer i paritet med de mäktigaste vinterhögtrycken.

I början av mars 1971 hade ett mycket mäktigt högtryck sitt centrum vid Kolahalvön. Därifrån sträckte sig en högtrycksrygg in över norra Norrland. Där uppmättes då lufttryck strax över 1055 hPa, vilket placerar denna vädersituation i en viss särklass när det gäller höga lufttryck i mars månad. Högtrycksperioden avslutades med ytterligare ett svenskt rekord när Vuoggatjålme noterade köldrekord för mars med -45,8° den 4 mars.

Det finns inget annat känt tillfälle med så höga lufttryck i mars månad. Närmast kommer några tillfällen med lufttryck upp till cirka 1051 hPa i mars 1880, 1904, 1987 och 2022.
 

De tre högsta lufttrycken i Sverige i mars

1055,7 hPa i Överkalix-Svartbyn den 1 mars 1971

1055,5 hPa i Pajala den 1 mars 1971

1055,3 hPa i Randijaur den 1 mars 1971

Tvivelaktiga värden

1055,5 hPa i Arjeplog den 1 mars 1971
Avläst klockan 10 den 1 mars. Värdet avviker cirka 2 hPa från lufttrycket klockan 07 och klockan 13, och ströks vid granskningen av journalen.