Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i december

December är den månad då de allra lägsta lufttrycken i Sverige observerats.

Ett lågtryck som passerade över södra Norrland den 6 december 1895 är det allra djupaste inte bara för december månad, utan det djupaste i svensk väderhistoria överhuvudtaget. I Härnösand registrerades då rekordvärdet 938,4 hPa.

Väderkarta den 6 december 1895
Väderkarta gällande klockan 08 den 6 december 1895. Illustration SMHI Förstora BildPå andra plats kommer ett lågtryck som passerade på en liknande bana den 16 december 1982. Vid Sundsvalls flygplats var lufttrycket 940,1 hPa.

De extremt djupa lågtrycken i december 1895 och 1982 saknar helt motsvarighet. Inget annat fall i december månad med lufttryck under 950 hPa är känt.

De tre lägsta lufttrycken i Sverige i december

938,4 hPa i Härnösand den 6 december 1895
I vissa källor har lufttrycket angetts till 937,2 hPa. Detta beror på att man då försummat att göra korrektion till normaltyngd av barometeravläsningen.

940,1 hPa vid Sundsvalls flygplats den 16 december 1982

940,8 hPa vid Kramfors-Gistgårdsön den 16 december 1982

Tveksamma eller tvivelaktiga värden

939,5 hPa på Lungö den 6 december 1895
Observationen vid Lungö ger stöd åt det rekordlåga lufttryck som observerades i Härnösand vid samma tillfälle. Det exakta lufttrycket vid Lungö är dock lite svårbestämt. Kvicksilverpelaren hade sjunkit under barometerns skala, varför observatören beräknat dess höjd med hjälp av mätsticka. Bestämningen av lufttrycket försvåras dessutom av att uppgift om exakt barometerhöjd saknas.
Även vid Brämö sjönk kvicksilverpelaren under barometerns skala, varför inga lufttrycksobservationer kunde lämnas från kvällen den 5 december till kvällen den 6 december 1895.