Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i mars

Ett lågtryck som passerade nordligaste Sverige i mars 1920 var nästan lika djupt som de allra intensivaste vinterlågtrycken.

Den 8 mars 1920 passerade ett för årstiden extremt djupt lågtryck österut över nordligaste Sverige. I både Abisko och Karesuando registrerades lufttryck under 950 hPa, vilket nästan är i klass med de allra djupaste vinterlågtrycken.

Inget annat lågtryck i mars kan jämföras med rekordlågtrycket från 1920. Närmast kommer några lågtryck med 955-956 hPa i centrum. Däribland ett lågtryck som passerade nordligaste Götaland och Svealand den 18-19 mars 2007, ett lågtryck som passerade mellersta Sverige den 17-18 mars 1968 samt ett lågtryck som berörde fjällkedjan den 13-14 mars 1992.

De tre lägsta lufttrycken i Sverige i mars

948,3 hPa i Abisko den 8 mars 1920
Enligt Meteorologiska iakttagelser i Abisko år 1920 observerades värdet klockan 04 den 8 mars. Timvärden erhölls från barograf som tre gånger per dygn kalibrerades mot normalbarometer.

949,2 hPa i Karesuando den 8 mars 1920

950,9 hPa i Kiruna den 8 mars 1920
Avläsningarna gjordes på barograf som en gång per dygn kalibrerades mot kvicksilverbarometer. Lufttrycksobservationerna publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige och medelvärdet av lufttrycket visar ingen nämnvärd avvikelse från omkringliggande stationer.