Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i januari

I januari ligger de lägsta uppmätta lufttrycken mellan 946 och 948 hPa. Det är värt att notera att betydligt lägre lufttryck uppmätts både i december och februari. Därför kan gällande rekordvärden för januari vara en underskattning av det klimatologiskt möjliga.

I samband med ett mycket djupt lågtryck som passerade över mellersta Skandinavien noterades rekordvärdet 946,2 hPa i Krångede i Jämtland den 29 januari 2000. Detta var för övrigt det första svenska väderrekordet detta årtusende.

Nästan lika låga lufttryck rapporterades i samband med en lågtryckspassage över norra Sverige den 8 januari 1920.

Lufttryck på 948 hPa noterades i januari 1863 och den 13 januari 1984.

De tre lägsta lufttrycken i Sverige i januari

946,2 hPa i Krångede (Jämtland) den 30 januari 2000

946,4 hPa i Klövsjöhöjden (Jämtland) den 29 januari 2000
Stationen är belägen 803 meter över havet. Korrektionen av lufttrycket till havsytans nivå kan därför vara något osäker.

946,5 hPa i Piteå den 8 januari 1920

Tveksamma eller tvivelaktiga värden

946,3 hPa i Nyköping den 20 januari 1863
Mycket tveksamt. Det finns ingen uppgift om stationens barometerhöjd vid det aktuella tillfället. Den tidigaste uppgiften om barometerhöjd är från Meteorologiska iakttagelser i Sverige år 1871, där höjden anges till 16,7 meter. Om denna höjd används på 1863 års värden fås dock ett medellufttryck som är cirka 1,5 hPa lägre än vid omkringliggande stationer.