Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i maj

I maj är lågtrycken betydligt beskedligare än under vintern och den tidiga våren. Men de allra djupaste lågtrycken i maj har i alla fall uppvisat lägre lufttryck än de djupaste lågtrycken under sommarmånaderna.

Den 11-12 maj 1898 passerade ett för årstiden mycket djupt lågtryck upp över västra Skandinavien. Både Strömstad och Karlstad noterade då lufttryck mellan 971 och 972 hPa.

Väderkarta den 12 maj 1898
Väderkarta gällande klockan 08 den 12 maj 1898. Illustration SMHI Förstora Bild

Praktiskt taget lika låga lufttryck förekom i samband med en lågtryckspassage över norra Norrland den 8 maj 1992.

På tredje plats kommer ett lågtryck i maj 1875 med lufttryck på 973 hPa vid Norrlandskusten.

De tre lägsta lufttrycken i Sverige i maj

971,3 hPa i Karlstad den 12 maj 1898

971,5 hPa i Strömstad den 11 maj 1898
Stationens medelluftryck vid den här tiden var möjligen 0,3-0,4 hPa för lågt jämfört med omkringliggande stationer.

972,0 hPa i Bjuröklubb den 8 maj 1992

Tveksamma eller tvivelaktiga värden

971,2 hPa vid Väderöbod den 11 maj 1898
Vid den här tiden var fyrstationernas lufttrycksobservationer mycket osäkra och svåranalyserade. Medellufttrycket vid Väderöbod verkar vid den här tiden 1-1½ hPa för lågt, vilket jämfört med många andra fyrstationer ändå är en måttlig avvikelse. Det finns ingen dokumentation om barometerns exakta höjd över havet.

971,7 hPa i Norsjö den 8 maj 1992
Värdet finns lagrat i SMHIs databas, men är mycket tveksamt. Jämfört med andra stationer verkar medellufttrycket i Norsjö cirka 1,5 hPa för lågt vid den här tiden. Antagligen har felaktig barometerhöjd använts vid tryckreduktionen.