Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i juni

Under sommarmånaderna finns inget känt exempel på någon lågtryckspassage med lufttryck under 975 hPa. I juni har de djupaste lågtrycken uppvisat lufttryck mellan 976 och 979 hPa.

I samband med ett djupt lågtryck som från Norska havet försköts in över Skandinavien uppmättes den 29 juni 1938 rekordvärdet 976,2 hPa i Storlien.

Lufttryck strax under 979 hPa har rapporterats i juni 1923, 1929, 1973 och 1975.

De tre lägsta lufttrycken i Sverige i juni

976,2 hPa i Storlien den 29 juni 1938

978,4 hPa i Östersund den 29 juni 1938

978,4 hPa i Knon den 29 juni 1938

Tveksamma eller tvivelaktiga värden

974,7 hPa på Nya Sylstationen den 29 juni 1938
Stationen var belägen på cirka 1045 meters höjd, vilket gör korrektion av lufttrycket till havsytans nivå osäker. Stationens lufttrycksiakttagelser bearbetades inte vid granskningen av journalerna, och medellufttrycket visar avvikelser på 2-3 hPa jämfört med närliggande stationer.

977,4 hPa i Visby den 20 juni 1871
Medelluftrycket i Visby verkar vid den här tiden 2-4 hPa för lågt jämfört med övriga stationer.

978,0 hPa vid Kiruna flygplats den 14 juni 1973
Värdet finns lagrat i SMHIs databas. Mycket tyder dock på att det är QNH (lufttryck korrigerat enligt standardatmosfären) som lagrats, och inte det med ordinarie formel korrigerade lufttrycket. Enligt timobservationsjournalen var det lägsta lufttrycket 978,9 hPa.

978,3 hPa vid Luleå flygplats den 14 juni 1975
Värdet är lagrat i SMHIs databas, men troligen har felaktig barometerhöjd använts vid tryckkorrektionen. Vid den här tidpunkten avvek medellufttrycket vid Luleå flygplats 2-2½ hPa från omkringliggande stationer. I den militära synopjournalen anges reducerade tryckvärden som verkar rimligare. Enligt dessa var det lägsta lufttrycket vid detta tillfälle 979,8 hPa.