Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i augusti

När det gäller rekordhöga lufttryck i augustimånad så är det två tillfällen i slutet av 1960-talet som utmärker sig. I båda fallen var det nordligaste Sverige som berördes av de rekordhöga lufttrycken.

Ett för årstiden mycket mäktigt högtryck över Norska havet växte in över nordvästra Skandinavien den 25 augusti 1968. I Riksgränsen registrerades då 1038,8 hPa.

I början av augusti 1969 täcktes Skandinavien av ett omfattande högtryck med centrum över de nordligaste delarna. I Naimakka och Karesuando noterades lufttryck på drygt 1038 hPa den 2 augusti. Notera att dessa värden om de förekommit ett par dygn tidigare, skulle inneburit nytt svenskt julirekord med god marginal.

I augusti 1972 och 1977 förekom lufttryck på cirka 1035 hPa i norra Sverige. I augusti 1927 registrerades lufttryck på omkring 1035 hPa i stora delar av södra Sverige.

De fem högsta lufttrycken i Sverige i augusti

1038,9 hPa i Naimakka den 2 augusti 1969
1038,9 hPa är det värde som inrapporterades av observatören. Vid den här tiden fanns dock smärre skillnader mellan det inrapporterade och lagrade lufttrycket i Naimakka. Det inrapporterade lufttrycket var i allmänhet några tiondels hPa lägre, vilket kan vara rimligt eftersom det vid en granskning i oktober 1969 bedömdes att stationens medeltryck var cirka 0,7 hPa för högt. Vid inspektioner år 1968 och 1971 upptäcktes inga fel på stationsbarometern, varför de misstänkta tryckavvikelserna kan ha uppkommit vid korrektionen till havsytans nivå. Möjligen har olika barometerhöjd använts.

1038,8 hPa i Riksgränsen den 25 augusti 1968
Värdena i timobsjournalerna överensstämmer inte helt med motsvarande värden i den vanliga synopjournalen. Beroende på vilka värden som används vid beräkningen fås slutresultat varierande mellan 1038,6 och 1039,1 hPa. 1038,8 hPa är det värde som finns lagrat i SMHIs databas.
Vid en inspektion i september 1968 befanns stationsbarometern visa 0,2 hPa för lågt.

1038,6 hPa vid Kiruna flygplats den 25 augusti 1968
Observerades klockan 22 den 25 augusti 1968. Det tryckvärde som finns lagrat i SMHIs databas för motsvarande tidpunkt verkar alltför lågt. För huvudterminerna är det reducerade lufttrycket i SMHIs databas realistiskt. Av någon anledning är dock värdena i databasen för mellanliggande terminer ibland flera hPa lägre än vad som anges i timsynopjournalen och vad en beräkning med nuvarande reduktionsformel ger.

1038,5 hPa i Karesuando den 2 augusti 1969

1038,5 hPa i Hemavan den 25 augusti 1968

Tveksamma eller tvivelaktiga värden

1038,9 hPa i Hällnäs-Lund den 26 augusti 1968
Värdet finns lagrat i SMHIs databas men verkar uppenbart vara felberäknat. En omräkning av trycket ger 1037,8 hPa som ett rimligare värde.