Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i juni

Sommarhögtrycken är i allmänhet tämligen svaga och flacka. Men ett för årstiden extremt mäktigt högtryck i juni 1979 utgör det främsta undantaget från den regeln.

I början av juni 1979 var vädret extremt på flera sätt. Ett högtryck hade sitt centrum över nordligaste Skandinavien med ostvindar över södra Sverige. I västra Götaland uppmättes temperaturer på drygt 33 grader den 1 juni, vilket skulle inneburit svenskt värmerekord för maj om det inträffat ett dygn tidigare. Ett annat högtryck över Nordsjön växte in över centrala Skandinavien med för årstiden extremt högt lufttryck den 3 juni.

Det mäktiga högtrycket i juni 1979 saknar direkt motsvarighet, men vid några andra tillfällen har lufttryck strax över 1040 hPa förekommit, exempelvis i juni 1989.

De tre högsta lufttrycken i Sverige i juni

1044,8 hPa i Sveg den 3 juni 1979

1044,7 hPa i Särna den 3 juni 1979

1044,3 hPa i Storlien-Visjövalen den 3 juni 1979

Tveksamma värden

1044,5 hPa i Björkede den 3 juni 1979
Värdet finns lagrat i SMHIs databas, men är sannolikt lite för högt. Vid en inspektion i september samma år konstaterades att barometern visade 0,6 hPa för högt, något som även gett sig till känna genom ett misstänkt högt medellufttryck.