Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i april

Två lågtryck i april 1943 och ett lågtryck i april 1980 svarar för de lägsta registrerade lufttrycken i april månad.

Den 1 april 1943 passerade ett mycket djupt lågtryck norrut nära svensk-finska gränsen med lufttryck ner till 961 hPa i Haparanda. Knappt en vecka senare följde ytterligare ett mycket djupt lågtryck. Det rörde sig på en bana österut över norra Sverige och i Gäddede noterades då rekordvärdet 960,3 hPa.

I samband med ett lågtryck, som rörde sig ner över mellersta Skandinavien och fördjupades över Östersjön, noterades den 19 april 1980 lufttryck i paritet med rekordvärdena från 1943.

Närmast rekordlågtrycken från 1943 och 1980 kommer ett lågtryck över nordöstra Norrland den 5 april 2021 med ett lufttryck på strax under 964 hPa.

Väderanalys 5 april 2021
Analys av väderläget över Europa klockan 17 den 5 april 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

De fyra lägsta lufttrycken i Sverige i april

960,4 hPa i Gäddede den 6 april 1943
Värdet avlästes klockan 11 den 6 april. Värdet finns dokumenterat i dagboken, men inte i journalen där endast huvudterminer journalfördes. Beroende på val av metod för korrigeringsmetod till havsytans nivå kan resultatet variera mellan 960,3 och 960,4 hPa. 960,4 hPa var det värde som rapporterades i synoptelegrammet från stationen.

961,0 hPa vid Visby flygplats den 19 april 1980

961,0 hPa i Jokkmokk den 6 april 1943

961,0 i Haparanda den 1 april 1943

Tveksamma eller tvivelaktiga värden

960,7 hPa på Nya Sylstationen den 6 april 1943
Stationen var belägen på cirka 1045 meters höjd, vilket gör korrektion av lufttrycket till havsytans nivå osäker. Stationens lufttrycksiakttagelser bearbetades inte vid granskningen av journalerna, och medellufttrycket visar avvikelser på 2-4 hPa jämfört med Storlien och andra närliggande stationer.