Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i november

Under november kan högtrycken bli nästan lika mäktiga som under den egentliga vintern. Det visas av ett par tillfällen med lufttryck mellan 1054 och 1056 hPa.

Sedan några mycket djupa lågtryck passerat under de första veckorna av november 1985, så steg lufttrycket och nådde sin kulmen med ett rekordhögt lufttryck över Svealand den 18 november.

En annan månad med stora svängningar i lufttryck var november 1921. I början av månaden var lufttrycket rekordlågt för att vara i november månad och den 20-21 november var lufttrycket uppe i 1054-1055 hPa i norra Norrland.

Lika höga lufttryck rapporterades från norra Norrlandskusten den 21 november 1993.

De tre högsta lufttrycken i Sverige i november

1056,0 hPa i Östmark-Rännberg den 18 november 1985

1056,0 hPa i Malung den 18 november 1985
Avläsningen gjordes på parallellstationens skeppsbarometer, som vid en inspektion år 1986 befanns visa cirka 0,4 hPa för högt.

1055,8 hPa i Fellingsbro-Finnåker den 18 november 1985
Vid en inspektion i oktober 1985 visade barometern 0,3 hPa för högt.