Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i oktober

I oktober har lufttryck ner till 954 hPa noterats. Men betydligt lägre lufttryck har vid ett tillfälle uppmätts så tidigt som 1 november.

Den 19 oktober 1970 passerade ett för årstiden mycket djupt lågtryck österut över mellersta Sverige. Lufttryck ner till 954 hPa observerades i norra Dalarna, Härjedalen och Hälsingland.

Någon direkt motsvarighet till rekordlågtrycket från 1970 finns inte. Närmast kommer ett lågtryck på 958 hPa som passerade norrut över Svealand och södra Norrland den 8 oktober 1901. Lufttryck på 959 hPa förekom i oktober 1884.

Värt att notera är att lufttryck ner till 948 hPa noterades den 1 november 1921. Därför borde det vara klimatologiskt möjligt med ungefär lika låga lufttryck i slutet av oktober.

De fyra lägsta lufttrycken i Sverige i oktober

954,1 hPa i Edsbyn den 19 oktober 1970

954,3 hPa i Sveg den 19 oktober 1970

954,4 hPa i Särna den 19 oktober 1970

954,5 hPa i Delsbo den 19 oktober 1970