Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i december

Ett högtryck i mitten av december 1946 står i en klass för sig när det gäller högtryck i december. Det är dessutom det tredje mäktigaste svenska högtrycket genom tiderna oavsett månad.

Ett mycket mäktigt ryskt högtryck försköts in över mellersta Skandinavien i mitten av december 1946. Flera stationer i Svealand rapporterade lufttryck upp mot 1059 hPa den 15 december. I vissa källor har lufttrycket angetts till drygt 1060 hPa, men det beror på att man då använt en äldre metod för korrigering av lufttrycket till havsytans nivå.

Rekordhögtrycket i december 1946 saknar direkt motsvarighet. Närmast kommer ett lufttryck på 1055 hPa i södra och mellersta Norrland den 6-7 december 2002.

De tre högsta lufttrycken i Sverige i december

1059,2 hPa i Sveg den 15 december 1946
Avläst vid mellanterminen kl 11. Värdet finns dokumenterat i dagboken, men inte i journalen där endast huvudterminer journalfördes.
Med den äldre reduktionsformel som SMHI använde vid det aktuella tillfället fås 1061,5 hPa.

1058,9 hPa i Knon den 15 december 1946
Avläst vid mellanterminen kl 23. Värdet finns dokumenterat i dagboken, men inte i journalen där endast huvudterminer noterades.

1058,6 hPa i Rommehed den 15 december 1946
Avläst vid mellanterminen kl 23. Värdet finns dokumenterat i dagboken, men inte i journalen där endast huvudterminer noterades.

Kommentar:

Särna rapporterade ett lufttryck på 1061,2 hPa den 16 december 1946. Men omräknat med nuvarande korrektionsformel till havsytans nivå fås 1057,2 hPa.