Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i juli

I juli är det mycket sällsynt med lufttryck under 980 hPa. I svensk väderhistoria finns bara tre kända exempel på detta.

Den 9 juli 1931 passerade ett mycket djupt lågtryck med sitt centrum rakt över Götaland. Lågtrycket orsakade kraftiga vindar med stora skador och ovädret har benämnts ”juliorkanen”. I Ulricehamn noterades rekordvärdet 977,1 hPa.

Nästan lika låga lufttryck rapporterades från Norrlandskusten den 27 juli 1871.

Den 28-29 juli 1935 passerade ett lågtryck över östra Svealand med ett centrumtryck strax under 980 hPa.

De tre lägsta lufttrycken i Sverige i juli

977,1 hPa i Ulricehamn den 9 juli 1931

977,5 hPa i Jönköping den 9 juli 1931

977,9 hPa i Härnösand den 27 juli 1871