Högsta månadsmedeltemperatur i juli

Juli är normalt årets varmaste månad och upp till norra Svealand har månadsmedeltemperaturen nått över 20 grader vissa julimånader. I nordligaste Sverige ligger rekorden på lite drygt 15 grader.

KOMMENTAR: Åtskilliga rekord för högsta månadsmedeltemperatur har noterats nu i juli 2018. Uppdatering av rekordtabeller görs när data är slutgranskade.

De högsta julimedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är de flesta julirekorden från 2006, 1994 och 1914.

21,8° Linköping juli 1914
Vid en inspektion år 1917 var fönsterburen tämligen illa medfaren.

21,7° Lund juli 2006

21,3° Malmö juli 2006

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

(22,6° Söraby (Småland) juli 1901)
Vid den här tiden utfördes inga regelbundna temperaturobservationer vid denna station, men i journalen för juli respektive augusti 1901 fanns temperaturiakttagelser införda. Inga värden från Söraby publicerades i 1901 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

22,5° Tovehult juli 1914
Inga värden från Tovehult publicerades i 1914 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

22,1° Finspång juli 1914

De högsta julimedeltemperaturerna i Svealand

1901, 1914 och 1994 är de tre julimånader som står för de flesta rekorden i Svealand.

21,8° Karlstad juli 1901
Typ av strålningsskydd är något osäkert, men troligen var stationen utrustad med fönsterbur. Med Edlunds formel fås 22,4°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1901. En tidigare omräkning med Ekholms formel gav medeltemperaturen 21,9°, men med nuvarande beräkningsmetod blir den 21,8°.

21,7° Karlstad juli 1914
Vid en inspektion år 1920 var stationens fönsterbur i dåligt skick.
På grund av annan beräkningsmetod angavs medeltemperaturen till 21,8° i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1914.

21,7° Västerås juli 1914
Typ av strålningsskydd är något osäkert, men troligen var stationen utrustad med fönsterbur.

21,7° Örebro juli 1914
På grund av annan beräkningsmetod angavs medeltemperaturen till 21,6° i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1914.

21,7° Västerås juli 1901
Typ av strålningsskydd är något osäkert, men troligen var stationen utrustad med någon form av fönsterbur. Med Edlunds formel fås 22,1°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1901.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

(23,4° Adolfsfors (Värmland) juli 1901)
Journalföringen är otydlig. Kvällsobservationerna hade troligen skrivits i kolumnen för maximitemperatur och denna hade i sin tur strukits vid granskningen. Inga värden från Adolfsfors publicerades i 1901 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige. Enligt en annan beräkningsmetod har månadsmedeltemperaturen angetts till 23,0°.

(22,8° Tomta (Västmanland) juli 1914)
Kvällsobsarna var gjorda kl 20 i stället för kl 21. Därför är den riktiga medeltemperaturen troligen 0,5-1 grad lägre. I 1914 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige publicerades ingen månadsmedeltemperatur för Tomta, bara månadsmedelvärden för de olika klockslagen.

(22,8° Salbo (Västmanland) juli 1901)
Observatören hade lagt till hela 3,5 grader till varje temperaturavläsning, på grund av att termometern vid kontroll hade visat 3,5 grader för låg temperatur. Inga värden från Salbo publicerades i 1901 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

22,3° Bie (Södermanland) juli 1914
Fyra förmodade femgradersfel hade korrigerats vid granskningen av journalen.

De högsta julimedeltemperaturerna i Norrland

I Norrland får nog årets juli 2014 anses som den verkliga rekordmånaden. Men ytterligare ett antal julimånader finns representerade i rekordtabellerna. För södra Norrlands del gäller det framför allt 1994, och för övrigt 2003, 1973, 1927, 1925 och 1901.

19,9° Hökmarksberget juli 2014

19,9° Gävle juli 1994

19,8° Järvsö juli 1994

19,7° Boden juli 2014

19,7° Skellefteå flygplats juli 2014

19,7° Lungö juli 2014
Stationen har tidvis haft en tendens till misstänkt höga dagstemperaturer. Möjligen beroende på ett träd som stått alltför nära temperaturgivaren. Trädet har numera tagits ner.

19,7° Edsbyn juli 1994

Exempel på observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

20,8° Gysinge juli 1901
Överensstämmelsen mellan avläsningarna på maximitermometern respektive stationstermometern är dålig. Medelmax var bara en tiondels grad högre än medeltal av avläsningarna klockan 14.
Med Edlunds formel fås 20,7°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1901.

20.7° Forse juli 1901
Observationer saknas för två dygn, varför dessa har interpolerats. Inga värden från Forse publicerades i 1901 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

20.6° Grönsinka (Gästrikland) juli 1914

20.2° Humlebacken (Gästrikland) juli 1901
Med Edlunds formel fås 20,6°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1901.

20,0° Övertorneå juli 1925
Enligt ett inspektionsprotokoll från 1931 var stationen utrustad med en enkel termometerhuv.