Fyrskepp

Fyrskepp var utplacerade längs svenska kusten för att leda sjöfarande från 1844 till 1972. Från år 1860 började man göra rutinmässiga mätningar av meteorologiska och oceanografiska (hydrografiska) parametrar ombord på flera av fyrskeppen.

Fyrskeppens historia finns beskriven i boken Fyrskepp i Sverige (Werner, 1999). Det första svenska fyrskeppet lades ut 1844 vid Falsterborev. Från 1860 gjordes observationer av vind, luft- och vattentemperatur, salthalt och ström en eller två gånger om dagen på olika djup främst under tiden maj - november. Antalet fyrskepp som gjort observationer har varierat i tiden men totalt 14 stycken har samlat in data under olika perioder.

Fyrskepp Fladen
Fyrskeppet Fladen i Göteborgs hamn. Foto Christopher Kullenberg Rothvall Förstora Bild

Mätningarna började 1860 som en typ av testverksamhet vid Finngrundet och Falsterborev och pågick under några år. Omkring år 1880 återupptogs mätningarna och då påbörjades mätningar även på fyrskeppen vid Sydostbrotten, Grundkallen, Svenska Björn, Kopparstenarna, Oskarsgrundet, Kalkgrundet och Svinbådan. Mätningarna vid Fladen startade 1893 .

Senare tillkom mätningar vid Hävringe, Ölands rev, Vinga och Grisbådarna. Vissa fyrskepp fortsatte sina mätningarna fram till 1960-talet, vid Falsterborev ända fram 1972. Avbrott gjordes under första och andra världskrigen.
 

Stationskarta fyrskepp
Stationskarta svenska fyrskepp 1860-1972. Förstora Bild

Stationslista fyrskepp

Även andra hydrografiska mätningar har förekommit som utfördes med liten båt eller från land. Mätningarna vid Bornö hydrografiska station pågick under åren 1909-1989 och numera görs endast sporadiska mätningar i samband med kursverksamheten som hålls här. Hydrografiska mätningar gjordes vid Varberg 1879-1887, Landsort och Utklippan 1880-1922, Pater Noster 1903-1922, Hättan och Dynekil 1940-1945.