Fyrskepp Ölands rev

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35008
Stationsid: OlandsRev
Stationsnamn: Ölands rev Fyrskepp
Latitud: 56.1167
Longitud: 16.5667
Observationsperiod: 1923-1941, 1946-1951
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet