Fyrskepp Kopparstenarna

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35005
Stationsid: Kopparstenarna
Stationsnamn: Kopparstenarna Fyrskepp
Latitud: 58.5833
Longitud: 19.1500
Observationsperiod: 1880-1915
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet