Fyrskepp Finngrundet

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35002
Stationsid: Finngrundet
Stationsnamn: Finngrundet Fyrskepp
Latitud: 61.0333
Longitud: 18.5167
Observationsperiod: 1860-1864, 1883-1942, 1945-1969
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet