Fyrskepp Falsterborev

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35010
Stationsid: Falsterborev
Stationsnamn: Falsterborev Fyrskepp
Latitud: 55.3000
Longitud: 12.7833
Observationsperiod: 1860-1864, 1883-1939, 1949-1972
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet