Stationslista fyrskepp

Hydrografiska mätningar på de svenska fyrskeppen pågick under åren 1860-1972. Tabellen visar när mätningarna startade och slutade på varje fyrskepp. På vissa fyrskepp saknas data vintertid då fyrskeppen togs in i hamn. Data saknas också under världskrigen.

Stationslista fyrskepp
Nr Stationsnamn Latitud Longitud Start Slut
35001 Sydostbrotten 63.3167 20.1667 1880 1963
35002 Finngrundet 61.0333 18.5167 1860 1969
35003 Grundkallen 60.5000 18.9167 1880 1960
35004 Svenska Björn 59.5833 19.7833 1880 1968
35005 Kopparstenarna 58.5833 19.1500 1880 1915
35006 Hävringe 58.5500 17.5167 1951 1967
35007 Landsort* 58.4833 17.8667 1880 1922
35008 Ölands rev 56.1167 16.5667 1923 1951
35009 Utklippan* 55.9500 15.7000 1880 1922
35010 Falsterborev 55.3000 12.7833 1860 1972
35011 Oskarsgrundet 55.5833 12.8500 1880 1961
35012 Kalkgrundet 55.6167 12.8833 1880 1922
35013 Svinbådan 56.1667 12.5167 1880 1960
35014 Varberg* 57.1000 12.2167 1879 1887
35015 Fladen 57.1667 11.6667 1893 1969
35016 Vinga 57.5667 11.6000 1930 1965
35017 Pater Noster* 57.9000 11.4667 1903 1922
35018 Hättan* 57.9333 11.6500 1940 1945
35019 Bornö* 58.3833 11.5833 1909 1989
35020 Väderöbod* 58.5833 11.0333 1881 1896
35021 Grisbådarna 58.8833 10.8333 1923 1929
35022 Dynekil* 58.9667 11.1167 1940 1945

* = Hydrografiska stationer. Mätningarna gjordes från land eller med liten båt.

Tillgänglighetsmatris fyrskepp