Fyrskepp Kalkgrundet

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35012
Stationsid: Kalkgrundet
Stationsnamn: Kalkgrundet Fyrskepp
Latitud: 55.6167
Longitud: 12.8833
Observationsperiod: 1883-1914, 1919-1922
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet