Fyrskepp Hävringe

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35006
Stationsid: Havringe
Stationsnamn: Hävringe Fyrskepp
Latitud: 58.5500
Longitud: 17.5167
Observationsperiod: 1951-1967
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet