Fyrskepp Fladen

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35015
Stationsid: Fladen
Stationsnamn: Fladen Fyrskepp
Latitud: 57.1667
Longitud: 11.6667
Observationsperiod: 1893-1914, 1918-1939, 1947-1969
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet