Fyrskepp Svinbådan

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35013
Stationsid: Svinbadan
Stationsnamn: Svinbådan Fyrskepp
Latitud: 56.1667
Longitud: 12.5167
Observationsperiod: 1884-1914, 1919-1940, 1949-1960
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet