Hydrografisk station Dynekil

Stationstyp: Hydrografisk station
Stationsnummer: 35022
Stationsid: Dynekil
Stationsnamn: Dynekil Hydstn
Latitud: 58.9667
Longitud: 11.1167
Observationsperiod: 1940-1945
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet