Fyrskepp Grundkallen

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35003
Stationsid: Grundkallen
Stationsnamn: Grundkallen Fyrskepp
Latitud: 60.5000
Longitud: 18.9167
Observationsperiod: 1883-1939, 1946-1960
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet