Fyrskepp Svenska Björn

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35004
Stationsid: SvenskaBjorn
Stationsnamn: Svenska Björn Fyrskepp
Latitud: 59.5833
Longitud: 19.7833
Observationsperiod: 1883-1916, 1919-1939, 1946-1968
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet