Fyrskepp Grisbådarna

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35021
Stationsid: Grisbadarna
Stationsnamn: Grisbådarna Fyrskepp
Latitud: 58.8833
Longitud: 10.8333
Observationsperiod: 1923-1929
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet