Fyrskepp Sydostbrotten

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35001
Stationsid: Sydostbrotten
Stationsnamn: Sydostbrotten Fyrskepp
Latitud: 63.3167
Longitud: 20.1667
Observationsperiod: 1880-1916, 1919-1963
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet