Fyrskepp Oskarsgrundet

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35011
Stationsid: Oskarsgrundet
Stationsnamn: Oskarsgrundet Fyrskepp
Latitud: 55.5833
Longitud: 12.8500
Observationsperiod: 1883-1914, 1919-1939, 1949-1961
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet