Fyrskepp Vinga

Stationstyp: Fyrskepp
Stationsnummer: 35016
Stationsid: Vinga
Stationsnamn: Vinga Fyrskepp
Latitud: 57.5667
Longitud: 11.6000
Observationsperiod: 1930-1939, 1946-1965
Status: Nedlagd
Parametrar:
Meteorologiska parametrar
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet