Arkiverade kartor för normalperioden 1961-1990

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar ska beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioden 1991-2020 är den nya standardnormalperioden.