Normaldygnets minimitemperaturs medelvärde i maj

Normalkarta dygnets minimitemperatur medelvärde 1961-1990 maj
Klimatkarta som illustrerar dygnets minimitemperaturers medelvärde i maj för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild