Normaldygnets minimitemperaturs medelvärde i november

Normalkarta dygnets minimitemperatur medelvärde 1961-1990 november
Klimatkarta som illustrerar dygnets minimitemperaturers medelvärde i november för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild