Normaldygnets minimitemperaturs medelvärde i augusti

Normalkarta dygnets minimitemperatur medelvärde 1961-1990 augusti
Klimatkarta som illustrerar dygnets minimitemperaturers medelvärde i augusti för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild