Normaldygnets minimitemperaturs medelvärde i juli

Normalkarta dygnets minimitemperatur medelvärde 1961-1990 juli
Klimatkarta som illustrerar dygnets minimitemperaturers medelvärde i juli för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild