Normal medeltemperatur i januari som underskrids i genomsnitt vart 10:de år

Normalkarta medeltemperatur i januari som underskrids i genomsnitt vart 10:de år
Klimatkarta som illustrerar medeltemperatur i januari som underskrids i genomsnitt vart 10:de år för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild